lørdag 18. januar 2014

Fra ei hyttebok!!!

Utdrag fra hytteboka til ”Straumstu”;
19.10.03
"Fredan 17. 10 -03 kom æ å kailln min hit på høtta. Vi kom no hit ferr å prøv å løs probleme me ækteskape ferr d æva itj heilt bra. De største problem eva vel sex da, så vi prøvd no litt av kvart da, til å me på utedon. Om lørdagskvell bynt d å bli vældi kjedeli t mæ, så ætter at kaill gikk å la sæ så for æ te nabohøtta ferr æ vesst d va ein mainn der som æ har træfft før =). Vi jor no litt av kvart da, å d kainn dåkk no tænk dåkk sjøl da… Vainn å kom heim rætt før kalln min våkna. Attåt frokostn losta æ som ingenting. Men æ frekta ferr at hainn sjønt eitt el ainna, men æ tru itj at han e nå my likar sjøl da, Ja, Ja.. hi no bestæmt oss ferr at vi ska ha skillsmisse da, ferr herr ækteskape e tij nå å sammel på.
Hjertelig hilsen Adam og Eva!”
Ja, helt sant… dra til Straumstu og les selv… utrolig hva som står i ei hyttebok, sant eller ikke…. ;-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Tusen takk for at du vil gi meg en kommentar!